Odontogeriatria

Tractem a persones de més de 65 anys o de la tercera edat, del qual l’estat general estigui significativament influenciat per processos degeneratius i malalties que s’associen habitualment amb la persona gran.