Implants dentals

L’implant dental és el substitut artificial de l’arrel d’una dent perduda. Habitualment té forma roscada i està fabricat amb materials bicompatibles que no produeixen reacció de rebuig i permeten la seva unió a l’ós. La superfície de l’implant pot presentar diferents textures i recobriments, utilitzades habitualment per tal d’augmentar la seva adhesió a l’ós (osteointegració si el titani i biointegració se es tracta d’un material ceràmic). Amb la seva col•locació, degut a que els alvèols contenen un element que simula l’arrel de la dent, es conserva major quantitat d’ós alveolar, i per tant, es manté en cert grau la dimensió vertical de la boca.