Endodòncia

En medicina i odontologia la endodòncia és tota maniobra realitzada sobre el complex balançonerviós d’un òrgan dentari.

Podria dir-se que avarca des d’una protecció polpardirecta terapèutica fins la extirpació total del contingut canductal. Se aplica en peces dentals fracturades, amb caries profundes o lesionades en un teixit polpar (nerviós) en les que es dona un pulpitis.

Aquesta lesió pot ser reversible (amb maniobres endodòntiques de protecció polpar pot revertir-se el procés inflamatori polpar.) o irreversible, quan la única opció terapèutica es la extirpació total del contingut polpar, i la obturació tridimensional del conducte dentari. També es realitzen biopulpectomies totals en peces dentaries amb finalitats protèstiques (pròtesis fixes).

Es perfora la peça dental afectada i s’extirpa la polpa. Després es neteja, engrandeix i modela la càmera polpar i els conductes de l’arrel dental, per després precedir al seu ompliment. Es restaura la peça dental amb amalgama o composite i finalment es recobreix amb una corona en el cas que fos necessari.