TRACTAMENTS

IMPLANTOLOGIA

És una arrel dental artificial amb forma de cargol que s'implanta a l'os maxil·lar. Gràcies a les seves qualitats biocompatibles, duradores i segures per la seva fabricació a força de titani i a la seva col·locació osteointegrada, és la millor alternativa per substituir una o diverses peces dentals perdudes. També reemplacen peces summament deteriorades per a les que no hi ha tractament odontològic alternatiu excepte l'extracció.

El tractament constitueix un ancoratge sòlid per a la pròtesi dental col·locada posteriorment en el buit de la peça dental absent...

Descobreix mes sobre les implants dentals.


PRÒTESIS DENTAL

Com qualsevol pròtesis anatòmica, la funció d'una pròtesi dental és la de substituir una estructura corporal que s'ha perdut per diverses causes possibles. En aquest cas, és la peça dental (dent o molar) la substituïda per la pròtesi dental. Els fins són funcionals i, alhora estètics, ja que la dentadura ens proporciona autoestima quan està sana i completa i problemes de confiança quan, per contra, es veu asimètrica, incompleta o està malalta.

Les causes per les quals les peces dentàries es perden són el pas del temps (especialment habituals en pacients d'avançada edat), però també pot ser degut a extraccions per grans càries o fracàs en tractaments...

 Descobreix mes sobre la prótesis dental.


ENDODÒNCIA

Aquesta és la branca de l'odontologia que es focalitza en la causa, prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten el nervi dels dientes.La praxi de l'endodòncia dental es considera conservadora, ja que permet la preservació de la peça dental afectada ( les dents naturals són més forts i duradors que les fundes i implants). En casos més greus en què aquest tractament no és possible o on s'ha practicat fins i tot una reendodòncia que ha fracassat, es procedeix a tractaments no conservadors o invasius, com l'extracció i posterior...

Descobreix mes sobre la endodòncia.  


ESTÈTICA DENTAL

L’estètica dental és la disciplina de la Odontologia que s’encarrega de tractar totes aquelles alteracions, dismorfies i patologies de la morfologia bucodental per tal d’aconseguir un cànon de bellesa que s’ajusti al ideal social d’avui dia.

Descobreix mes sobre la estética dental.


ODONTOLOGIA CONSERVADORA

L'odontologia conservadora i restauradora ens permet prevenir, aturar i curar la càries dental en totes les seves fases des de la menor a la major destrucció de teixit dentari. La càries dental pot afectar lleument a l'estructura dentària, destruint únicament l'esmalt o progressar a estadis més greus, envaint teixits més profunds com són la dentina o la polpa dental.

El tractament de la càries dental es basa en l'eliminació del teixit infectat i la posterior reconstrucció del teixit perdut per materials biocompatibles, en aquest cas resines compostes... 

Descobreix mes sobre la odontologia conservadora.


ATM Y BRUXISME

Els desordres craneomandibulars són malalties que afecten a l'estructura de la boca, a l'articulació que connecta la mandíbula amb el crani i als músculs de la masticació. S'estima que més del 20% de la població estreny i grinyola les dents, majorment durant la fase del son.

L'efecte més freqüent d'aquesta patologia és el dolor (tant a la mandíbula, com en cervicals i al cap), però també la limitació en l'obertura i els moviments de la boca...

Descobreix mes sobre els tractaments de ATM i bruxisme.


PERIODÒNCIA

La periodòncia és una especialitat odontològica que sorgeix en l'època moderna per a l'estudi del periodonci. Què és i què comprèn exactament aquesta regió anatòmica? El periodonci s'estén des del coll de la dent fins a l'interior de la geniva. Les malalties periodontals són, predominantment, gingivitis (malaltia de la geniva amb símptomes d'inflamació i sagnat que no afecta a l'os) i periodontitis (malaltia que sí destrueix l'os), i estan motivades per la formació de placa bacteriana que evoluciona cap a estadis més o menys greus, amb seqüeles tants funcionals com estètiques...

Descobreix mes sobre la periodòncia.


ODONTOGERIATRIA

Està definida com la branca de la Gerontologia que s'ocupa de la salut bucal de les persones de més de 65 anys, les quals solen presentar problemes a la boca per qüestions de desgast, degeneració i malalties associades a la seva edat. La paraula deriva del grec odontos (dent) i gerontos (ancià), de manera que, un cop coneguda la seva etimologia, es dedueix de què tracta.

Descobreix mes sobre la odontogeriatria.


ODONTOPEDIATRIA

A Clínica Dental Gironès es treballa l'odontopediatria des d'un enfocament integral, tenint en compte els hàbits, alimentació i la funció de tot l'aparell masticatori, perquè els més petits de la casa creixin amb una boca sana. Molts tractaments complexos en adults es podrien prevenir amb una oportuna visita al dentista infantil, la prevenció i detecció de la patologia oral en els nadons, nens i adolescents.

Descobreix mes sobre la odontopediatria.


CIRURGIA AVANÇADA

La cirurgia avançada comprèn nivells d'actuació més invasius i complexos que les intervencions normals de la clínica.

L'accés a zones i, per tant, la resolució de problemes més complexos, requereixen de coneixements més elevats i de pràctica en aquest tipus de cirurgies ja que aquests procediments presenten més riscos que ens convencionals i, cal estar preparat per a tot aquest tipus d'actuacions.

Amb la cirurgia aconseguim donar accés a pacients amb problemes ossis o de teixits tous a què puguin reposar dents i tenir possibilitat... 

 Descobreix mes sobre els tractaments de cirurgia avançada.


ORTODÒNCIA

L'ortodòncia és una branca de l'odontologia que estudia i tracta la posició de les dents sobre els diferents eixos de la boca (contemplant tant girs de peces dentals com la mala alineació entre els mateixos) així com la dels maxil·lars que sustenten a aquests, produint mala oclusió o alteracions de la mossegada quan la seva posició no és la correcta.

La seva fi és funcional, ja que la posició anatòmica de les peces dentàries com dels maxil·lars determina la mossegada i la masticació, però també estètic. L'ortodòncia es converteix així en un potent recurs per al benestar del pacient, tant de nens com d'adults.

Descobreix mes sobre la ortodòncia.


RADIOLOGIA

El diagnòstic per imatge digital ha revolucionat la qualitat dels nostres diagnòstics.

La clínica disposa d'un ortopantomògraf amb teleradiografia digital que ens permet obtenir radiografies panoràmiques de gran qualitat i teleradiografías laterals de crani per a estudis d'ortodòncia.

Les radiografies intraorals que realitzem a les revisions són escanejades i emmagatzemades podent aplicar-diferents filtres per afinar el diagnòstic i realitzar mesuraments de gran precisió.

Descobreix mes sobre la radiología.


MEDICINA ORAL

La nostra formació són docent a la Facultat d'Odontologia de la Universitat Europea de Madrid i Universitat Catòlica Tecnològica del Cibao ens permet oferir el diagnòstic i tractament de malalties que afecten la boca i necessiten tractament de medicina oral.

Coneixem com les malalties generals afecten les dents i genives.
Sabem les cures especials que s'han de tenir en el tractament odontològic dels pacients amb certes malalties o rebent cert tractament mèdic, com a pacients oncològics, inmunosuprimido, anticoagulats, etc...

    Descobreix mes sobre la medicina oral.