RADIOLOGIA

El diagnòstic per imatge digital ha revolucionat la qualitat dels nostres diagnòstics.

La clínica disposa d'un ortopantomògraf amb teleradiografia digital que ens permet obtenir radiografies panoràmiques de gran qualitat i teleradiografías laterals de crani per a estudis d'ortodòncia.

Les radiografies intraorals que realitzem a les revisions són escanejades i emmagatzemades podent aplicar-diferents filtres per afinar el diagnòstic i realitzar mesuraments de gran precisió.