ODONTOLOGIA CONSERVADORA

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

L'odontologia conservadora i restauradora ens permet prevenir, aturar i curar la càries dental en totes les seves fases des de la menor a la major destrucció de teixit dentari. La càries dental pot afectar lleument a l'estructura dentària, destruint únicament l'esmalt o progressar a estadis més greus, envaint teixits més profunds com són la dentina o la polpa dental.
El tractament de la càries dental es basa en l'eliminació del teixit infectat i la posterior reconstrucció del teixit perdut per materials biocompatibles, en aquest cas resines compostes. És el que abans popularment coneixíem com els empastaments dentals i el que actualment anomenem obturacions dentals. S'aconsegueix un resultat reeixit mitjançant la realització de tots els procediments adequats amb els millors materials i una excel·lent rehabilitació de l'anatomia de cadascuna de les peces dentàries.
A dia d'avui, l'odontologia restauradora engloba un arsenal de possibilitats pel que fa a la tècnica i materials de restauració. Les antigues restauracions d'amalgama de plata han perdut popularitat en favor d'altres materials de més fàcil maneig, amb majors propietats fisicoquímiques i amb millors resultats estètics.